THAI Speaking Chinese 泰語學初級華語會話 เรียนสนทนาภาษาจีน

เว็บไซด์นี้สำหรับเรียนสนทนาภาษาจีนดีมากโดย ครูคนไทยอธิบายและสอนด้วยถ้ามีคำถาม e-mail sopanobkk@gmail.com, msn h_yu88@hotmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 085-1260371 ครูหงษ์ยินดี ช่วยตอบทุกคำถาม

2008年8月28日 星期四

d16 报bào 告gào (二èr )


d16报告二


D16 shí liù
 บทที่ 16

bào gào (二èr  
รายงาน  ฟ้อง
----------------------------------------------------------

yi1 ke4 wen2    บทเรียน

mā , ge xián bèn ràng

wán de diàn dòng wán
แม่ พี่ชายหาว่าผมโง่ (รังเกียจว่าโง่)  ไม่ยอมให้ผมเล่นเกมส์กด
(เกมส์ไฟฟ้า หรือเกมส์วีดีโอ)

ge bié di

di xiăo yào jiào a
พี่ชายอย่ารังแกน้องชาย
น้องยังเล็ก เธอต้องสอนเขาสิ

cái méi ne
ผมยังไม่ได้รังแกน้องสักหน่อย

zài xué xiào shēng
เขาเองรังแกเด็กนักเรียนหญิงที่โรงเรียน

bèi lăo shī chŭ
โดนอาจารย์ลงโทษ

zhēn diū liăn
น่าอายจริงๆ

di shì zhēn de
ลูก(น้องชาย คนจีนมักเรียกแบบนี้) จริงไหม

zěn me zhè me tīng huà ne
ทำไมไม่เชื่อฟังนะ

shì zěn me jiào de
แม่จะสอนลูกอย่างไรดี

gào zhuàng guǐ zuì ài
xiăo bào gàole
เอ้อ   คนขี้ฟ้อง ชอบรายงานเป็นที่สุดเลย


èr . shēng shēng
 คำและคำศัพท์

xián
กล่าวหา บนว่า รังกียจว่า (ใช้ในลักษณะไม่พอใจ)

jiā dōu xián tài zào
พวกเรารำคาญนิสัยใจร้ายของเขา


รังแก  ระราน

tài ruăn ruò huì bèi rén
อ่อนแอเกินไปก็จะถูกคนรังแกได้

qī  
 หลอกหลวง รังแก โกหก

piàn 
ต้มตุ๋น  หลอกลวง ตบตา

rén
โกหกคนอื่นหรือหลอกลวงคนอื่น ก็เท่ากับหลอกลวงตัวเอง

ruăn yìng
 รักแกคนที่อ่อนแอกว่า แต่กลัวคนที่แข็งแรงกว่า

 รับ ได้รับ  แพ้ 

shēn zhòng rèn
รับภาระหน้าที่ที่หนัก

shāng
ได้รับบาดเจ็บ

fēn shèng
เสมอกัน  go to next lesson

go back to menu

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁