THAI Speaking Chinese 泰語學初級華語會話 เรียนสนทนาภาษาจีน

เว็บไซด์นี้สำหรับเรียนสนทนาภาษาจีนดีมากโดย ครูคนไทยอธิบายและสอนด้วยถ้ามีคำถาม e-mail sopanobkk@gmail.com, msn h_yu88@hotmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 085-1260371 ครูหงษ์ยินดี ช่วยตอบทุกคำถาม

2008年8月28日 星期四

d10 打dă 气qì (二èr )


d10打气二

D10 shí บทที่ 10

(二èr ให้กำลังใจ

----------------------------------------------------------

yi1 ke4 wen2

míng tiān wăn shàng de bàng qiú sài

yào kàn
การแข่งขันเบสบอลในคืนพรุ่งนี้ คุณจะไปดูหรือไม

hái yào wèn dāng rán a
ไม่น่าถามเลย  ไปแน่นอน
cóng qiú sài kāi dào xiàn zài ,
เริ่มตั้งแต่มีการแข่งขันเบสบอลจนถึงขณะนี้
cóng lái dōu méi

cuò guò rèn chăng
ผมไม่เคยผ่านแม้แต่รอบเดียว

ó , shì zhōng shí qiú le
อ้อ   ถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นแฟนบอลที่ซื่อสัตย์เหนียวแน่นหล่ะสิ
duì jiā yóu ne

คุณเชียร์ทีมไหนหล่ะ  
xiàng chăng chāo rán ,

băo chí guān ,

yīn wèi shì

qiú sài bào yuán
ผมมีจุดยืนที่เป็นกลาง (ไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าข้างใครหรือทีมใดทีมหนึ่ง)
รักษาจุดยื่นที่เป็นกลาง
เพราะว่าผมเป็นผู้บรรยายการแข่งขัน
yǒu yăn shì tài shān ,

shī jìng , shī jìng
มีตาแต่ไม่มีแวว (มีตาแต่มองไม่เห็นภูเขาไท้ซานที่ยิ่งใหญ่)
ขอโทษเป็นอย่างสูง
-------------------------------------------------------------------


èr . shēng shēng   คำและคำศัพท์

cuò guò    พลาด   พลาดโอกาส

hăo cuò guò zhè nán

de huì
เสียดายมากที่ผมเสียโอกาสที่หายากอย่างนี้ไปได้

huì nán cuò guò
โอกาสนี้หายากพลาดไม่ได้     อย่าปล่อยให้พลาดไปได้
zhōng shí
ซื่อสัตย์
shì zuì zhōng shí de péng yǒu
เธอเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และน่าไว้วางใจมากที่สุดของผม
zhōng shí de tīng yǒu
ผู้ฟังที่ซื่อสัตย์เหนียวแน่น  ไม่พลาดฟังแม้แต่ครั้งเดียว
chăng chāo rán
มีจุดยื่นไม่เข้าข้างฝ่ายใด
chăng
จุดยื่น ทัศนคติ
gōng zhòng de chăng
จุดยื่นที่เป็นธรรม
zhōng de chăng
จุดยื่นที่เป็นกลาง
chāo rán
อยู่เหนือข้อวิพากษ์ใดๆ  หรือเป็นกลาง
zhè jiàn shì ,
chāo rán de tài lái chù
เรื่องนี้   ต้องจัดการด้วยท่าทีที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


guān
มองในแง่ดี  หรือมองปัญหาจากจุดยื่นที่เป็นกลาง
zhŭ guān
มองปัญหาจากจุดยื่นตนเองโดยไม่คำหนึ่งถึงคนอื่น

bào yuán ผู้ประกาศข่าว  ผู้บรรยาย

shì zhōu zhī shēng ,

tài jié de bào yuán
ผมเป็นผู้ประกาศข่าวของรายการภาคภาษาไทยเสียงแห่งเอเชีย
ออกข่าว  กระจายเสียง
การออกเสียง
广guăng   การออกข่าว   การกระจายเสียง  


go to next lesson

go back to menu

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁