THAI Speaking Chinese 泰語學初級華語會話 เรียนสนทนาภาษาจีน

เว็บไซด์นี้สำหรับเรียนสนทนาภาษาจีนดีมากโดย ครูคนไทยอธิบายและสอนด้วยถ้ามีคำถาม e-mail sopanobkk@gmail.com, msn h_yu88@hotmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 085-1260371 ครูหงษ์ยินดี ช่วยตอบทุกคำถาม

2008年8月28日 星期四

d13 打dă 听tīng (一yī )


d13打听一


D13 shí sān kè     บทที่ 13

tīng (一   สอบถาม สืบข่าว  ถามข่าวคราว

----------------------------------------------------------
yī kè wén      บทที่

lăo xiōng , gēn nín tīng jiàn shì ,
jìn guăn wèn ba
พี่ชายขอถามสักเรื่องหนึ่งหน่อย  ถามได้เลย หรือถามเถอะ

shì zhī yán , yán jìn
หากฉันรู้ก็จะบอก จะไม่ปิดบัง

zhè tiáo xīn de dù ,
hăo xiàngrén rén tóng
tīng shuō zhào jīng lǐ …..
อัตราการปรับเงินเดือนในครั้งนี้ ดูเหมือนว่าทุกคน
จะไม่เหมือนกัน ได้ยินมาว่าผู้จัดการเจ้า…….


duì qǐ , de wèn shè
gōng gēn ge rén yǐn
shù fèng gào
ขอโทษนะครับ คำถามของคุณเกี่ยวของกับความลับ
ในเรื่องทางหน้าที่งานมากเกินไป ขอโทษที่ไม่สามารถบอกได้

āi , fāng 便biàn shuō jiù suàn le ,
อ้าว  ไม่สะดวกที่จะพูดก็แล้วไป (ชั่งเถอะ)

bié me rèn zhēn ma
ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้นี่นา

-------------------------------------------------------------------
tīng xiāo
สืบหาข่าวคราว

xiăng tīng ge ge péng yǒu
de xùn
ฉันอยากจะสอบถามข่าวคราวเพื่อนคนหนึ่ง

zhēn de shì zhè yàng
ถ้าเป็นอย่างนี้จริง

dăo shì yào tīng tīng

ฉันต้องไปหาข่าวคราวแล้วหล่ะ
………………………………………………………………
èr . shēng shēng  
คำและคำศัพท์

zhī yán , yán jìn
หากรู้ว่ามีอะไรไม่มีอะไรที่จะไม่พูด  และหากพูดแล้วก็จะไม่มีอะไรปกปิด
(คนจีนมักพูดต่อเนื่องกัน เมื่อมีคนถาม แล้วยินดีตอบทันที)

tiáo xīn
การปรับเงินเดือน

tiáo wèi
การปรุงรส

tiáo wèi liào
เครื่องปรุง

tiáo tíng
ไกล่เกรีย

tiáo jiě
ปรับความเข้าใจ

tiáo
ดื้น  ซน

xīn
ค่าจ่าย ค่าตอบแทนจากการทำงาน

yuè xīn
เงินเดือน

gōng
เงินเดือน  ค่าจ้าง

xīn
เงินเดือน

xīn shuǐ
เงินเดือน
nián xīn
ค่าจ้างรายปี 
tiáo

tiáo xīn
ปรับเงินเดือน


shè
เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง มีความสอดคล้องกัน

shè
ลุย ข้าม

yuăn shè zhòng yáng
ข้ามน้ำข้ามทะเล

shān shè shuǐ
ข้ามเขาลุยน้ำ

shè xián
ต้องสงสัย (อาจมีส่วนพัวพัน)

gōng
ความลับทางหน้าที่การงาน

gōng
หน้าที่ในราชการ  งานในหน้าที่

zhí xíng gōng
ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานราชการ


ลับ  สำคัญ

guó jiā
เรื่องลับของประเทศ

wén jiàn
เอกสารลับ  เอกสารลับเฉพาะ เอกสารทางราชการ

gōng
ความลับทางหน้าที่การงาน

shāng
ความลับในงานธุรกิจการค้า

ge rén yǐn
เรื่องส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผย  หรือเรื่องส่วนตัวต้องการปกปิด

ge rén
ส่วนตัว

ge rén zhàng
บัญชีส่วนตัว (เปิดกับธนาคาร)

yǐn
เรื่องที่ต้องการจะปกปิด  ไม่เปิดเผย

ge rén yǐn
เรื่องส่วนตัวที่ต้องการจะปกปิด หรือไม่ต้องการเปิดเผย

go to next lesson

go back to menu

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁